Oh, The Places You’d Go

Start
239.6MB
Use arrow keys / WASD and mouse
Loading...

Loading...

Online tentoonstelling
Oh, the Places You’d Go

3D‑animaties van een nieuwe generatie kunstenaars
27 maart t/m 13 juni 2021
Willem Twee kunstruimte

De online tentoonstelling Oh, the Places You’d Go speelt zich af in een post‑apocalyptische versie van de Willem Twee kunstruimte. Met alleen de iconische pilaren en de bruine tegelvloer als herinnering aan de oorspronkelijke ruimte, dwaal je als bezoeker door een ruïne‑achtige omgeving, waarin je steeds weer geconfronteerd wordt met een andere 3D‑animatiefilm. In de chatroom kun je contact maken met medebezoekers.

De zes jonge kunstenaars van wie in deze tentoonstelling werk wordt getoond, creëren vanachter hun laptop en gebruikmakend van geavanceerde 3D‑software compleet nieuwe, futuristische werelden. Zij behoren tot een generatie die is opgegroeid in het digitale tijdperk en dat is duidelijk te zien: hun virtuele beeldtaal is tegelijkertijd herkenbaar en vervreemdend.

De tentoonstelling is vernoemd naar een werk van Lukas Engelhardt en Daniel Cherney. Het duo laat hierin zien hoe we dankzij drones voorheen onontgonnen gebieden, zoals de krater van een vulkaan of het hart van een sloppenwijk, via ons beeldscherm kunnen betreden. Jean‑Baptiste Castel laat ons de superkrachten van de virtuele camera zien en Carl Herner vraagt zich in zijn werk Floss Forever af in hoeverre onze dansbewegingen nog door onszelf worden bedacht of zijn voorgeprogrammeerd.

Paula Garcia Sans onderzoekt in haar werk de interactie tussen mens en machine. Ceci Sariol gaat in haar dromerige wereld een dialoog aan met haar avatar over hoe in de toekomst simulatietechnieken geïntegreerd zullen raken in de fysieke wereld.

De kunstenaars openen ieder op eigen wijze de discussie over hoe wij ons moeten verhouden tot een wereld waarin de grenzen tussen fysiek en virtueel, werkelijkheid en simulatie, je eigen persoonlijkheid en die van je avatar, steeds vager worden.

Met werk van Jean‑Baptiste Castel, Daniel Cherney, Lukas Engelhardt, Carl Herner, Paula Garcia Sans en Ceci Sariol.

De tentoonstelling Oh, the Places You’d Go zou oorspronkelijk fysiek plaatsvinden in Willem Twee kunstruimte van 6 januari t/m 28 februari 2021. Vanwege de langdurige sluiting als gevolg van de coronapandemie is ervoor gekozen deze tentoonstelling online te laten plaatsvinden. De online omgeving is gemaakt door kunstenaars Jean‑Baptiste Castel en nuel in opdracht van Willem Twee kunstruimte.

Online exhibition
Oh, the Places You’d Go

3D animations by a new generation of artists
27 March – 13 June 2021
Willem Twee kunstruimte

The online exhibition Oh, the Places You'd Go is set in a post‑apocalyptic version of the Willem Twee kunstruimte. With only the iconic pillars and the brown tiled floor as a reminder of the original space, you can wander around in a ruin‑like environment, in which you are constantly confronted with another 3D animation film. In the chat room you can share your experiences with your fellow visitors.

The six young artists who contributed to the exhibition, create new worlds from behind a laptop by means of advanced 3D software. They belong to a generation that grew up in the digital age, and this is clearly visible: their virtual imagery is both recognizable and alienating.

The exhibition is named after a work by Lukas Engelhardt and Daniel Cherney, in which they show us how drones allow us to enter previously unexplored areas, such as the crater of a volcano or the heart of a slum, via our screens. Jean‑Baptiste Castel demonstrates the superpowers of the virtual camera, and in his work Floss forever, Carl Herner wonders to what extent our dance movements are still conceived by ourselves or are pre‑programmed.

Paula Garcia Sans investigates the interaction between man and machine. Ceci Sariol enters into a dialogue with her avatar about how, in the future, simulation techniques will be integrated into the physical world. Their conversation takes place in a dreamlike future world.

Each in their own way, the artists discuss how we should relate to a world of increasingly blurred boundaries between physical and virtual, reality and simulation, your own personality and that of your avatar.

With works by Jean‑Baptiste Castel, Daniel Cherney, Lukas Engelhardt, Carl Herner, Paula Garcia Sans and Ceci Sariol.

The exhibition Oh, the Places You'd Go was originally planned to take place physically in Willem Twee kunstruimte from January 6 to February 28, 2021. Due to the prolonged closure as a result of the corona pandemic, the exhibition was changed to take place online. The online exhibition space was created by artists Jean‑Baptiste Castel and nuel and commissioned by Willem Twee kunstruimte.

Willem Twee Kunstruimte
Willem Twee Kunstruimte